Bedrijf overnemen tips

Bedrijf overnemen tips

Een bedrijf overnemen klinkt mag misschien wel spannend klinken, maar er komen heel wat zaken bij kijken die snel over het hoofd worden gezien. Als u van de overname van een bedrijf het beste wil maken en uzelf de kans wil geven om een lucratieve zaak op te bouwen, dan geven de volgende bedrijf overnemen tips u in elk geval al een goede start.

Over welk soort overname gaat het?

Bedrijf overnemen tipsEr zijn verschillende manieren om een zaak over te nemen. Zo neemt u bij een overname van de aandelen de onderneming zelf, maar ook de tegoeden en schulden die eraan verbonden zijn: de aandelen kan je overigens niet fiscaal afschrijven. U kan ook het handelsfonds overnemen, waarbij u deze tegoeden en schulden niet op zich neemt. Tenslotte is een uitbatingsformule mogelijk, waarbij u maandelijks een bedrag betaalt om een bepaald concept te kunnen uitbaten. Hierbij wordt u eigenlijk geen eigenaar, maar krijgt u wel het recht om een zaak te hebben met de naam van het bedrijf, en daarmee winst te maken.

Stel een duidelijk businessplan op

Bij overname van een zaak is het goed de bank of investeerders te gebruiken voor financiering. Deze kijken eerst en vooral naar het huidige rendement van uw zaak, en hen overtuigen van het potentieel daarvan is dus aangeraden. Een businessplan helpt de doelstellingen voor de volgende vijf jaar duidelijker te maken en het vertrouwen van financierders te winnen.

De zaak inschatten

De waarde van het te overnemen bedrijf inschatten is niet eenvoudig, maar wel essentieel. Niet enkel winst en verlies, maar ook andere factoren zoals klantenbestand, reputatie en de producten/diensten spelen een grote rol. Kunt u er meer uit halen dan de vorige eigenaar? Denk aan nieuwe doelgroepen bereiken, betere promotie voeren, de look veranderen, enzovoort.