Bedrijfswaardebepaling

Translator dark

Bedrijfswaardebepaling

Bedrijfswaardebepaling: als u overweegt uw bedrijf te koop te laten aanbieden door een ervaren adviseur in bedrijfsoverdracht rijzen direct de eerste vragen… is het bedrijf optimaal verkoopbaar en…. wat is de bedrijfswaarde van mijn bedrijf. Want naast een goede deal voor uzelf en uw personeel wenst u uw persoonlijke leven waarschijnlijk door te zetten op de wijze die u gewoon bent.

De bedrijfswaardebepaling van een onderneming ten behoeve van een voorgenomen bedrijfsoverdracht wordt vervaardigd door Pleun Bakker van BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling die de cijfermatige uitkomst van de bedrijfswaardebepaling vergelijkt met de realistische marktwaarde in de branche en de MKBedrijvenmarkt van vandaag. De berekende bedrijfswaarde is indicatief en de uiteindelijke verkoopprijs van het bedrijf zal hier in de meeste gevallen van afwijken.

Anders dan de accountant optimaliseert BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling de bedrijfswaardebepaling door samen met u als ondernemer te bezien wat de economische waarde van de materiele vaste activa is. De verlies en winst rekening wordt genormaliseerd naar waarden die realistisch zijn. De prognoses van omzet en kosten worden intensief met u besproken. De bedrijfswaardebepaling van BP ten behoeve van een bedrijfsoverdracht is glashelder voor iedere ondernemer. Uiteraard wordt deze uitgebreid met u besproken. De bedrijfswaardebepaling wordt door ons uitgevoerd tegen een lage vergoeding en wordt gratis up to date gehouden.

Voor strategische kopers, partijen die synergie of schaalvoordeel halen uit de koop van uw bedrijf heeft uw onderneming een strategische waarde die de verkoopprijs van het bedrijf bij bedrijfsovername ten goede komt

Bedrijfswaardebepaling: methodieken

Gebruikelijk is de bedrijfswaardebepaling tbv een te verkopen of te kopen bedrijf te baseren op de volgende methodieken:

Rentabiliteitswaarde

De Rentabiliteitswaarde berekening is gebaseerd op het genormaliseerd eigen vermogen (Intrinsieke balanswaarde) en het bedrijfsresultaat, (dat door MKBedrijf wordt gewogen, gemiddeld en genormaliseerd). Dit over de voorgaande 3 jaren. Wij betrekken bij de rentabiliteitswaarde eveneens de prognose van het huidige boekjaar en we verdisconteren ook de gewogen en gemiddelde prognoses van de komende jaren, dit in afwijking van de DCF:

Discounted Cashflow methode (DCF)

De DCF (Discounted Cashflow) wordt algemeen geduid als de bedrijfswaardebepaling die de waarde van een bedrijf het best en het meest transparant weergeeft. De Discounted Cash Flow (afgekort DCF) methode gaat uit van in de komende jaren te verwachten kasstromen welke door het te verkopen bedrijf op basis van onderbouwde prognoses worden gegenereerd. Deze kasstromen worden verdisconteerd tegen een gemiddelde vermogenskostenkostenvoet (de WACC, de Weighed Average Cost of Capital). Bij de DCF wordt alleen naar de toekomst gekeken en de cashflows worden niet gewogen noch gemiddeld.

De Fair Market Value (Redelijke Marktwaarde)

Een goede bedrijfswaardering voor een bedrijfsoverdracht is niet alleen een rekensom. De uitkomst van de bedrijfswaardering moet aan de MKBedrijvenmarkt en de branche gerelateerd zijn. De vraagprijs voor het bedrijf moet door de koper binnen maximaal 5 jaar na de bedrijfsovername terugverdiend kunnen worden. Bieden we het bedrijf te koop aan tegen de Fair market Value ofwel de Redelijke Marktwaarde dan betaalt de koper niet te veel, ontvangt u niet te weinig en het belangrijkste: uw bedrijf wordt waarschijnlijk verkocht.

Zie ook