Businessplan

Translator dark

Businessplan

Businessplan. Nodig voor jezelf, voor partners, voor investeerders, en voor de bank. En wellicht in verband met aan te vragen subsidies.

Het maken van een helder en bondig businessplan zou simpel moeten zijn. In de praktijk blijkt het lang niet altijd haalbaar om de essenties van het businessplan aanschouwelijk te maken.

Op basis van een duidelijk concept, prognoses en een financieel model moet het businessplan voor een externe partij, zoals bijvoorbeeld een investeerder, snel te doorgronden zijn. Voor de investeerder geldt in het algemeen: wat krijg ik voor mijn investering terug , en op welke termijn?

Realisme is het devies; wishful thinking dient te allen tijde vermeden te worden.

Het is aan te bevelen 3 scenario’s op te nemen in het businessplan; een pessimistisch scenario, een redelijkerwijs te verwachten scenario, en een optimistisch scenario. Dit kunnen vanzelfsprekend ook weer subjectieve interpretaties en verwachtingen zijn van de startende ondernemer. Daarom heb je een zeer ervaren bedrijfsovername specialist nodig, die het plan in het perspectief van de markt, de economie en de trends kan beoordelen en weergeven.

Een compleet businessplan bevat de volgende componenten:

 • Track record en beschrijving van de startende of doorgroeiende ondernemer
 • Omschrijving van het product of dienst
 • De markt
 • De trend
 • Ontwikkel methode
 • Productie methode
 • Marketing
 • Investeringsplan met onderbouwing (geprojecteerd op de komende vijf jaar)
 • Financieel plan, openingsbalans, verlies en winst, free cash flow (geprojecteerd op de komende vijf jaar)
 • Strategie, what if situaties, alternatieve routes
 • Mogelijkheden voor investeerders

Maak je een plan dat niet realistisch is dan loop je in de eerste plaats zelf het risico van een mislukte operatie. Denk echter ook aan werknemers, leveranciers, klanten. Een potentiele participant zal door een niet realistisch businessplan heen prikken. Weet dat je in een dergelijke situatie meestal geen tweede kans krijgt…..

Pleun Bakker, entrepreneur en de oprichter van BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling (sinds 2000) helpt graag. De beste route is meestal een persoonlijke kennismaking; dat zijn interessante gesprekken.

Bel Pleun gerust op 088 0666167, of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl