Communicatie bedrijfsoverdracht

Translator dark

Communicatie bedrijfsoverdracht

Communicatie bedrijfsoverdracht; een goed contact tussen partijen tijdens het overname proces is cruciaal, op het goede moment getimed, goed gedoseerd.

Communicatie bedrijfsoverdracht is een onderschat onderwerp. Komt pas veelvuldig naar boven als het mis is gegaan.

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling weet het maar al te goed; als de communicatie bedrijfsoverdracht niet optimaal plaatsvindt kan doordoor een haalbare transactie in duigen vallen.

Pleun Bakker van BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling.nl is ondernemer sinds hij kan lezen en schrijven. Hij weet hoe het werkt en… hoe het niet werkt. Hij weet als geen ander hoe essentieel de communicatie bedrijfsoverdracht is.

Als bedrijfsbemiddelaar is een van onze belangrijkste functies dat de partijen elkaar primair goed blijven begrijpen en dat onnodige polarisatie om welke reden dan ook wordt voorkomen. Begrijp ons goed ; we hoeven het niet altijd eens te zijn; dat is inherent aan de koper-verkoper verhouding die naast de wens om tot een deal te komen ook tegengestelde belangen kent. eens of oneens ; we moeten elkaar steeds begrijpen tijdens het proces van de bedrijfsovername; alleen dan kunnen we het spel spelen.

Daarom is het cruciaal dat de communicatie via de bedrijfsbemiddelaar loopt. Hij zorgt voor een goed verloop en helpt direct en alert bij enige vorm van miscommunicatie of hapering.

Muizenissen

We hebben na serieuze onderhandelingen een bieding gedaan. Antwoord laat op zich wachten. Koper heeft een aantal serieuze vragen gesteld. Hierop wordt niet voldoende of niet tijdig op gereageerd. De ene partij drukt zich heel anders uit dan de ander; daardoor  drijven partijen uit elkaar. Partijen hebben een verschillende perceptie over het tempo van de voortgang. Koper wil  voor het nemen van een beslissing eerst met het management praten, en/of met klanten Na serieuze onderhandelingen is een bieding gedaan. Antwoord laat op zich wachten. Koper heeft een financiering aangevraagd en laat niet horen omtrent de voortgang. Koper denkt dat na overdracht een aantal klanten verloren gaat; verkoper geeft onvoldoende perspectief hoe dit aan te pakken. Verkoper geeft naar mening van koper te weinig uitleg over bedrijfsdetails; wantrouwen ontstaat; komt de voorgenomen deal nog wel tot stand? De accountant van de koper heeft een andere perceptie. Management verkopende partij heeft een andere perceptie. Zo kunnen we lang doorgaan... het is de taak van uw bedrijfsbemiddelaar om de communicatie bedrijfsoverdracht optimaal te houden en geen  ruimte te laten ontstaan voor onnodige polarisatie en muizenissen.... Verschil van inzicht kan er altijd zijn, dat kunnen we proberen op te lossen. Gelukkig hebben we, na een stroeve aanloop  meermalen kunnen zorgen voor een vruchtbare deal met tevreden partijen. Zie bijvoorbeeld referenties. Wij hebben meer dan honderd succesvolle bedrijfsoverdrachten mogen begeleiden; steeds  bleek weer hoe essentieel de communicatie bedrijfsoverdracht is om de voorgenomen deal te realiseren!