Crisismanagement

Translation dark

Crisismanagement

Crisismanagement; er moet ingegrepen worden. In het management? Op de werkvloer? Welke dreiging dient afgewend en gedraaid te worden? Bel direct naar Pleun Bakker van BusinessPartners op 088 0666167 of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl. Hij zal direct het eerste advies geven. Daarna moeten snel de stappen van een effectief crisis management worden besproken en genomen. We moeten het tij keren.

Wat is een crisis?

Een crisis in het bedrijf is een situatie waarin het voorbestaan van de onderneming in gevaar is. Het gebeurt dat de ondernemer het niet ziet aankomen, het komt zelfs voor dat een ondernemer er naar kijkt maar het niet ziet... Soms stijgt het water zo langzaam, dat je het niet in de gaten hebt. De omzet en de winst zakken, of de kosten stijgen, een klant of meer klanten valt weg.

Als het huidige management het tij niet kan keren is crisismanagement geboden. Men beleeft een CRISIS als het geld op is. Banken zijn in steeds terughoudender met (her-)financiering. En zeker in een crisissituatie tijden van crisis. Het gevolg is meestal een zich versterkend trechtereffect gepaard met liquiditeits-problemen, ontslagen of nog erger.

Wanneer is crisimanagement geboden?

Als de volgende signalen van tijdelijk naar structureel veranderen is het tijd om krachtig in te grijpen c.q. crisismanagement in te roepen:

  • Omzet en/of bedrijfsresultaat nemen af
  • De onderneming kan de concurrentie niet keren
  • Personeel laat zich niet sturen
  • Organisatie, communicatie automatisering of innovatie blijft achter
  • De bank stelt Bijzonder Beheer in

Iedere onderneming is uniek; iedere situatie is anders, elke crisis vereist een bijzonder crisismanagement. Waarschijnlijk zijn er door die aanpak winnaars en verliezers. Zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie en/of een personeelsinkrimping. Een krimpscenario is echter niet altijd de ideale weg.

Crisismanagement is niet brandjes blussen, maar snel en doeltreffend strategisch ingrijpen. Wie zijn de sleutelfiguren in de organisatie. Proces analyse. Prioriteiten stellen. Duidelijkheid. Communiceren. Geen achterblijvers maar doeners. Geen woorden maar daden.

Bel voor adequaat crisismanagement gerust met Pleun Bakker op 088 0666167 of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl.