Earn Out

Translation dark

Earn out

Earn Out is een resultaat afhankelijke betalingsovereenkomst tussen verkoper en koper van een onderneming. Omvang van de betalingen wordt vastgesteld naar rato van omzet of bruto marge van het verkochte bedrijf gedurende een bepaalde periode.

Earn Out is oud, en in

De Earn Out bestaat al eeuwen. Bij de Grieken en de Romeinen werd de Earn Out reeds veelvuldig toegepast. De Earn Out is in de wereld van corporate finance en in het MKB al langer bekend en wordt in toenemende mate toegepast.

De Earn Out is duidelijk in de belangstelling gekomen vanwege de economische recessie. We weten allemaal dat de banken aanzienlijk minder zijn gaan financieren. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds niet; het MKB is immers de motor van onze economie, nietwaar.

Binnen het MKB blijven bedrijfsoverdrachten plaatsvinden. We kunnen het vergelijken met de natuurlijke levenscyclus. Om dit te kunnen blijven faciliteren werden we gedwongen om andere vormen van financiering te vinden.

Alternatieve vormen van bedrijfsovername financiering

Naast de conventionele bankfinanciering kennen we de volgende financieringsvormen bij bedrijfsovername:

  • Private lening
  • Investeringsmaatschappijen
  • Informal investors
  • Aandelenruil
  • Samenwerking tijdens transitieperiode met afbetaling door koper
  • Huurkoop
  • (Achtergestelde) lening door verkopende partij
  • Earn Out

Earn Out: wederzijds vertrouwen

De verkoper heeft vele jaren hard gewerkt in en aan zijn onderneming. Nu de verkoop ophanden is wil hij daar - heel begrijpelijk - ook 100% voor beloond worden in de vorm van integrale betaling van de koopsom. Boter bij de vis, nietwaar?

Ja, klopt! Echter, Maar als de bedrijfsovername financiering de bottleneck vormt; als koper daardoor de onderneming niet van u kan overnemen, en u het bedrijf niet kunt overdragen, zullen we dan andere wegen maken?

We hebben een weg gemaakt: de Earn Out. Wij van BusinessPartners hebben een model gemaakt waarin een deel van de koopsom van de onderneming door de kopende partij aan de verkoper wordt voldaan, waarbij de hoogte van de betalingen berekend wordt op basis van de werkelijk gerealiseerde omzet of bruto marge.

Ondernemers vragen wel eens: waarom berekenen we een Earn Out niet op basis van het bedrijfsresultaat? Ons antwoord is dat bedrijfsresultaten teveel onderhevig zijn aan de wijze van ondernemen door de nieuwe ondernemer. Omzet en bruto marge zijn meer realistische uitgangspunten en bovendien veel gemakkelijker te controleren.

Vertrouwen is mooi, controle is beter

Dit geldt zowel voor verkoper als verkoper. Koper zegt: ik wil de prognoses graag geloven, maar ik wil het wel eerst zien. daarop verklaart hij zich bereid om een bepaald gedeelte van de koopsom na te betalen , naar rato van de prognose die wij namens verkoper hebben gepresenteerd.

En de verkoper moet een grote mate van vertrouwen hebben in de koper, diens organisatie, en in het overgedragen bedrijf in de markt van de komende jaren. We horen vaak: ja ... maar hoe weet ik nu dat koper het zo goed doet als we mogen verwachten?

Het zijn inderdaad afwegingen, het is meestal niet de ideale weg die de verkoper zich had voorgesteld. Aan de andere kant, het is in vele gevallen wel een goede weg om tot een prima overname som voor het bedrijf te komen.

Als de Earn Out goed is uit onderhandeld namens verkoper, zal de uiteindelijke overnamesom mee kunnen vallen, zalfs hoger kunnen uitvallen dabn verwacht, mits de performance van de onderneming na de bedrijfsoverdracht in lijn is met de forecast die ten grondslag ligt aan de Earn Out.

Samenvattend: als de aanbetaling substantieel is, als er voldoende vertrouwen is in de organisatie die het bedrijf overneemt, als de markt er gunstig uitziet, dan kan de Earn Out de sleutel tot een aantrekkelijke deal zijn.

Aan het financiële plan dient een gedegen businessplan gemaakt worden als fundament voor een Earn Out die haalbaar is.

BusinessPartners kan dat Businessplan samen met u opstellen, in combinatie met een terugverdienmodel.

En als partijen het eens zijn geworden zullen we de afspraken gedetailleerd opnemen in de bedrijfsovername overeenkomst.

Vooruitziende blik?

Wilt u meer weten over de werking van een Earn Out, bel Pleun Bakker op 088 0666167 Of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl