Financiering bedrijfsovername

Translation dark

Financiering bedrijfsovername

Financiering bedrijfsovername of een zakelijke transactie is (te) vaak bottleneck bij bedrijfsovernames of bij zakelijke transacties door ondernemers die zaken willen doen.

Financiering bedrijfsovername wordt nog steeds in de eerste plaats gezocht bij banken. Die zijn nog steeds is in de na-ijl fase van de 2008 ingetreden recessie, waarbij de banken, door hun werkwijze, een belangrijke component vormden.

Daarnaast, paradoxaal genoeg vormt het MKB voor de banken een risico factor die met reserve wordt beoordeeld in plaats van met het respect dat de ondernemers in het MKB verdienen: zij zijn immers de kurk van onze economie.

Financiering bedrijfsovername of zakelijke transacties blijft een essentie in de bedrijvenmarkt; ondernemers hebben niet het eeuwige leven…. dus hun ondernemingen zijn eindig…. tenzij zij worden overgenomen. Hetgeen in de meeste gevallen wel ten zeerste te prefereren is.

Private investeerders hebben dit gezien en hebben hun intrede gedaan bij financiering bedrijfsovername en overige zakelijke transacties.

BusinessPartners bedrijfsbemiddeling.nl is sinds 2000 als bedrijfsovername specialist betrokken bij financiering bedrijfsovername. We hebben het negatieve effect van de crisis sinds 2008 op de bereidheid van de banken tot financiering bedrijfsovername zien ontstaan en we zien ook dat dit nog steeds een bottleneck vormt.

Daarom zoeken we, of concipiëren wij financiering bedrijfsovername en overige zakelijke transacties niet alleen via banken, maar ook via informal investors, participanten, via de koper en via de verkoper.

Financiering bedrijfsovername wordt normaliter in de eerste plaats door of namens de kopende partij geregeld.

Echter, steeds vaker wordt BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling.nl als bedrijfsovername specialist van de verkoper gevraagd om bij de bank van verkoper of bij investeerders, en bij verkoper zelf, te peilen wat de mogelijkheden van financiering zijn, om de bedrijfsovername te faciliteren. Hierbij speelt een belangrijke rol dat BP het te verkopen bedrijf heeft geanalyseerd en dat de bank het bedrijf meestal al jaren kent.

Zo kunnen de koper en de verkoper bijvoorbeeld het laatste deel dat nodig is voor een succesvolle financiering bewerkstelligen door een Earn Out, waarbij partijen afspreken dat een nabetaling plaatsvindt op basis van omzet of bruto marge in een nader af te spreken periode. Eeen aan de financierende bank achtergestelde lening is ook mogelijk. Bij dergelijke constructies speelt – naast controle – wederzijds vertrouwen tussen verkoper en koper een cruciale rol, evenals een goede vastlegging en begeleiding door de bedrijfsadviseurs.

Fundament voor een financiering in welke vorm is: VERTROUWEN.

Bij een financiering bedrijfsovername zijn voor het vertrouwen van de financier bepalend:

Vertrouwen in

 • de bedrijfswaardering incl. prognoses,
 • het huidige bedrijf,
 • over te dragen activa,
 • achtergestelde lening van de huidige ondernemer,
 • het product of dienst,
 • de huidige ondernemer,
 • de nieuwe ondernemer,
 • het nieuwe bedrijf,
 • synergie na de bedrijfsoverdracht,
 • de markt en de trend ,
 • het businessplan van de nieuwe ondernemer.

De waardebepaling van de te verkopen onderneming die door BusinessPartners is vervaardigd geeft een overzichtelijk en actueel beeld van de verwachte ontwikkeling van omzet, inkoop, bedrijfskosten, en de bedrijfsresultaten voor de eerste vijf jaar na de bedrijfsoverdracht. Deze ontwikkeling is gebaseerd op de informatie van de huidige ondernemer. Dit financieel overzicht moet goed onderbouwd kunnen worden naar de financiers, die hier kritisch naar zullen kijken.

In vrijwel alle gevallen dient koper eigen fondsen in te brengen. De in de onderneming aanwezige assets (materiele activa, actuele voorraad, debiteuren) plus eventueel een achtergestelde lening spelen ook een rol bij het toekennen van een financiering bedrijfsovername.

De koopsom inclusief rente zal normaliter binnen 5 jaar door de koper terugverdiend moeten kunnen worden. Hier worden we soms geconfronteerd met de discrepantie tussen een aanzienlijke intrinsieke waarde van de activa en een bescheiden bedrijfsresultaat.