Geheimhouding bedrijfsoverdracht

translator-dark

Geheimhouding bedrijfsoverdracht

Geheimhouding bedrijfsoverdracht is een vast baken in onze reis naar het doel: het vinden van een geschikte partij voor de bedrijfsovername. U wilt immers niet dat de voorgenomen overdracht van uw onderneming bekend wordt aan uw personeel, uw klanten, uw leveranciers, de concurrentie, nietwaar?

MKBedrijf maakt een passende geheimhoudingsverklaring waarin de geheimhouding bedrijfsoverdracht door de geïnteresseerde partijen en ook door u als verkopende partij wordt bevestigd.

Wat is de waarde van de geheimhoudingsverklaring

Een veel gestelde vraag: wat is nu eigenlijk de feitelijke waarde van een geheimhoudingsverklaring? Als de voorgenomen bedrijfsoverdracht via het anoniem profiel in de MKBedrijvenmarkt wordt gepresenteerd is er altijd een kans dat het doorsijpelt en de anonimiteit doorbroken wordt. Een werknemer of een leverancier doorziet dat het om uw bedrijf gaat. Of iemand op de administratie of een bankmedewerker heeft er lucht van gekregen. En dan komen de verhalen snel op gang. Wij hebben echter nog niet meegemaakt of opgemerkt dat een kandidaat koper de geheimhouding bedrijfsoverdracht heeft gebroken. ( Potentiele kopers hebben er natuurlijk ook wel belang bij dat de vertrouwelijkheid bewaard blijft om hun kans op aankoop niet met andere partijen te delen). Beide partijen hebben belang bij de geheimhouding bedrijfsoverdracht.

In de geheimhoudingsverklaring wordt door MKBedrijf een relatievoorbehoud opgenomen. Dit houdt in dat door MKBedrijf aangedragen partijen niet rechtstreeks met onze opdrachtgevers contact opnemen zonder onze tussenkomst. Dit om te voorkomen dat u te pas en te onpas gebeld wordt door partijen die uw bedrijf willen kopen......voor u het weet is uw secretaresse of uw management op de hoogte van de voorgenomen bedrijfsoverdracht.....

Sinds 2000 zijn we volop betrokken bij de bemiddeling bij bedrijfsoverdrachten; iedere geïnteresseerde partij heeft van ons een geheimhoudingsverklaring ter ondertekening ontvangen. De ondertekende versies bevinden zich in ons archief.

Wilt u meer weten over vertrouwelijkheid en geheimhouding bedrijfsoverdracht neem dan contact op met ons: 088 0666167 Pleun Bakker. Kijk ook eens op www. businesspartners.nl