Interim management

Translation dark

Interim management

Interim management, een interim manager is gewenst om in een kritieke situatie binnen een organisatie een leidende interim management functie te vervullen. Wordt soms ingezet om snel een manager of beslisser op een strategische positie te vervangen, of als een executive niet snel te vinden is.

Interim management

Een interim manager wordt in de meeste gevallen gecontracteerd als de onderneming in een kritieke situatie is komen te verkeren of als het bedrijf op zoek is naar een capabel persoon om een kritieke management positie op te vullen. Interim Management wordt meestal ingehuurd voor een periode van drie tot negen maanden.

Strategische verandering, transformatie

BusinessPartners Interim Management helpt organisaties die strategische veranderingen ondergaan, die een bepaalde gekozen strategie willen invoeren. Het spreekt vanzelf dat een intensieve afstemming met directie en management cruciaal is, gevolgd door het transformatieplan, alvorens aan de opdracht kan worden begonnen.

Hart voor de zaak

BusinessPartners zorgt voor ervaren interim management met hart voor de zaak. Een goede interim manager voelt eigenaarschap. Ervaring gecombineerd met commitment. Psychologisch inzicht zowel naar de directie, naar het management en naar het personeel. En naar de markt; hoe kijkt die naar de onderneming, naar het product, de diensten.

Ondernemers voor ondernemers

Een Interim-manager is in mindere mate verbonden met de onderneming; hij of zij heeft daarom eerder een helicopterview en kan daarom eerder een verstandig beleid voeren en makkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen in het belang van de onderneming. Cruciaal hierbij is het snel doorzien van de situatie en het op korte termijn nemen van adequate maatregelen, met oog voor de bedrijfscultuur, ook voor de betrokken personen, maar primair in het belang van de onderneming. De interim manager draagt de essentiële vaardigheden en kennis over aan het management en aan de organisatie, hetgeen blijvend voordeel oplevert (als het goed is).

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling helpt. Bel 088 0666167 Pleun Bakker of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl