Joint Venture

Translator dark

Joint Venture

Joint Venture is een tijdelijke coöperatie tussen twee of meer entrepreneurs. De JV is op zich is geen juridische entiteit, de JV kan juridisch wel als contractpartij optreden, echter met hoofdelijke aansprakelijkheid van de JV-partners; een V.O.F. als het ware.

entrepreneurs werken projectmatig samen

Wanneer kiezen partijen voor een samenwerking in de vorm van een Joint Venture?

Allereerst vanwege de wens tot samenwerking; de JV-Partners verwachten aan de coöperatie te verdienen of er beter van te worden. Winwin.

Maar ook het tijdelijke en het projectmatige karakter van de Joint Venture is aantrekkelijk voor de ondernemers. Vaak is de JV op een of enkele projecten gericht. De partners richten zich op zakelijk of strategisch voordeel zonder zich ongelimiteerd aan elkaar e committeren. En terwijl de JV als contractpartij kan fungeren, blijven de JV-Partners hoofdelijk aansprakelijk.

In een Joint Venture Agreement worden de condities van de nagestreefde samenwerking beschreven.

Belangrijke condities in de JV Agreement zijn de vestigingsplaats, strategie, inbreng van elke JV -Partner, diens bevoegdheden, bestuurlijke functies, ieders beloning, ieders bijdrage in de kosten en de tijdsduur van de nagestreefde samenwerking.

Indien er sprake is van contracten tussen de JV met derden, zal bij de voorgesprekken de juridische status van de JV en de JV-Partners toegelicht moeten worden.

Pleun Bakker, de oprichter van BusinessPartners is sinds de kleuterschool entrepreneur in hart en nieren. Heeft al heel wat Joint Ventures opgezet. Dat vergt ondernemerschap en strategisch inzicht. Veelal in combinatie met een waardebepaling. Daarom is het verstandig Pleun te consulteren als u een Joint Venture overweegt. Een oriënterend gesprek is kosteloos. En interessant.