Patent verkopen No Cure No Pay

Patent verkopen No Cure No Pay? Pleun Bakker van  BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling  ondersteunt op No Cure No Pay basis bedenkers van nieuwe ideeën bij  de presentatie in de markt en de verkoop van intellectueel eigendom, zoals patenten, octrooien en auteursrecht/copyright.

 

Je patent verkopen no cure no pay? Kompas 2

Ga met BusinessPartners  in zee !

 

 

 

U heeft een veelbelovend concept bedacht of ontwikkeld en u zou dat graag realiseren of verkopen voor een mooie som geld. Dat gaat niet vanzelf; er komt nogal wat bij kijken. Wat moet je wel of wat moet je nu net niet doen?  Wat is de slimste strategie? Welke kosten zijn ermee gemoeid ? Vanwege het groot aantal uren en dus de kosten die gepaard gaat met het in de markt zetten van een patent bieden we uitvinders het traject Patent Verkopen No Cure No Pay aan.

Patent registreren ?

De eerste vraag is of je idee “patentwaardig” is.  Je idee, het concept, de techniek, je design, een bepalend detail moet nog niet bekend zijn.  Dit moet dus onderzocht worden, hetzij op Google, of op de patent info site www.espacenet.nl   Of je vraagt een octrooigemachtigde om raad. Uiteraard kan  BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling helpen.  Behalve de afweging om je vinding wel of niet te patenteren  kan de timing  kan de patentaanvrage van groot belang zijn.  Als je eerst een  NL-aanvraag indient, en als de aanvraag wordt toewezen ( na ca 6 maanden) is je patent voor meer dan een jaar mondiaal beschermd. De kosten hiervan zijn te overzien. Echter wil je vervolgens internationale bescherming dan loopt dat snel in de papieren.  Daarom raden we meestal aan om de patentaanvraag tactisch te timen, liefst als we een investeerder of een koper binnen hebben gehaald . Dan kunnen patent fees hieruit betaald worden. Het is ook vaak mogelijk je idee auteursrechtelijk te registreren.

BiusinessPartners Bedrijfsbemiddeling verzorgt dit op No Cure No Pay basis

Patent Verkopen No Cure No Pay

patent verkopen no cure no pay

patent verkopen no cure no pay

Wij vragen voor het traject Patent Verkopen No Cure No Pay een bescheiden vergoeding voor  de start door het BP back office, inclusief een marketing en waarde advies, en voor presentatie in onze netwerken en op 6 bedrijvendatabanken en het vervaardigen van geheimhoudingsverklaringen. Het gehele verkooptraject wordt door BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling  kosteloos uitgevoerd. meer tot het moment dat de uitvinder betaling heeft ontvangen. Pas als betaling door onze opdrachtgever is ontvangen factureert BusinessPartners  de overeengekomen provisie.

Wil je meer  informatie mbt Patent Verkopen No Cure No Pay ? Bel gerust met Pleun Bakker op 06 543 152 72

Zie ook htttps://businesspartners.nl