Patent verkopen

Translator dark

Patent verkopen...Op No Cure No Pay basis

Patent verkopen

De markt op met een briljant idee, of het resultaat van jarenlang research, brainstormen? Bent u de uitvinder? U wilt uw patent verkopen? BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling is sinds 2000 specialist voor het MKB bij transacties op NoCureNoPay basis . Daarbij behoort ook het vermarkten en verkopen van patenten in Nederland en internationaal.

Patentadviseur

Uw patentadviseur is Pleun Bakker, ondernemer en bedrijvenmakelaar, en altijd open voor briljante ideeën. Zijn devies : Idee zonder realisatie is hallucinatie. Daarom kijken we zo vroeg mogelijk mee naar de haalbaarheid van de realisatie en de vermarkting van uw idee. We adviseren uitvinders bij de conversie van hun uitvinding of idee naar patent. We onderzoeken of bestaande patentaanvragen recht doen aan de uitvinding en de perspectieven.

Is het verstandig te patenteren?

Realiseert u zich dan: uw formule wordt dan openbaar. Coca Cola heeft dat nooit gewild.

Wanneer dateren we de patentaanvraag? Vanaf dat moment gaat de teller lopen en moeten we (op basis van de octrooiwet) na 1 jaar internationaal gaan, met de bijbehorende kosten. Het is wikken en wegen. Doel is om na succesvolle registratie het patent te koop aan te bieden of op andere wijze in de markt te zetten.

Patent Pending

Als de aanvrage is ingediend ontstaat de status patent pending. Dan is het zaak de marketing van het patent te starten, want de klok loopt. Willen we het patent verkopen dan is een krachtige presentatie cruciaal.. De vermarkting van patenten en octrooien via participanten en investeerders via bijvoorbeeld licenties, royalties, participaties doen we op NoCureNoPay basis.

We bereiken bij het patent verkopen nationaal en internationaal een groot potentieel aan participanten en investeerders die belangstelling kunnen hebben in de realisatie van een uitvinding, een patent of octrooi.

Koopmatchen

Bij het patent verkopen patent te koopmatchen we participanten en investeerders met de uitvinder, de startende ondernemer die de investering nodig heeft om het doel te realiseren. NoCureNoPay. De uitvinder-patenthouder zoekt samenwerking met een participant investeerder die met de participatie of de investering de conversie van het patent of octrooi naar de markt dichterbij brengt. In Nederland bevinden zich veel uitvinders met bijzondere ideeën die hun uitvinding willen patenteren en vervolgens vermarkten. De participant investeerder dient vertrouwen te hebben in de ondernemer, in de mogelijkheden van de uitvinding, in het patent. Natuurlijk gekoppeld aan een aantrekkelijke Return on Investment (ROI).

De conversie van een briljant idee naar een patentaanvrage, de benadering van investeerders of participanten, interesse wekken in het patent of octrooi, het patent te koop zetten, het zijn intensieve trajecten. Hierbij zijn het inzicht, de ervaring en commitment van uw bedrijfsmakelaar van waarde voor zowel de uitvinder als de participant. We werken op No Cure No Pay.

Een idee zonder uitvoering is hallucinatie.

U idee moet werkelijkheid worden. BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling kent het MKB en matcht uitvinders en startende ondernemers met participanten en investeerders. We hebben in 15 jaar een groot aantal participaties en joint ventures tot stand gebracht, steeds naar tevredenheid van de betrokken partijen.

Van bandenrecycling tot een groeiversneller voor potplanten. Van windmolens tot nanotechnologie. Van elektrische fiets tot dieselverbranding. Van vluchtrouting tot beveiligingsapparatuur. BP zal bij het patent verkopen de door de uitvinder gezochte gewenste participatie, investering of deelneming in Nederland of internationaal onder optimale condities realiseren en de verkoop van het patent of octrooi ondersteunen.

De begeleiding bij het vestigen van een patent van de uitvinder, het patent verkopen, de bedrijfsbemiddeling bij een participatie, investering of deelneming in een patent of octrooi of een startup worden geregisseerd door uw bedrijfsmakelaar. Het komt regelmatig voor dat simultaan met meerdere partijen wordt onderhandeld.

Patent verkopen, participatie, investering of deelneming in patent of octrooi

De marketing van een patent of octrooi, de realisatie van een joint venture, de begeleiding bij de participatie, het patent verkopen, een licentieregeling met royalties, de investering of de deelneming vereisen ervaring en de nodige kennis van de betreffende markt. Wij zijn hierbij uw partner, van patent waardering tot patentaanvrage, het zoeken van een geschikte participant, de participatieovereenkomst, de aandeelhoudersovereenkomst, het patent verkopen.

Bent u uitvinder, overweegt u een patent te vestigen om het daarna het patent verkopen, geheel of deels via een licentieovereenkomst of in combinatie met royalties? Bent u participant of investeerder? Zoekt u een rendabele participatie, investering of deelneming? BusinessPartners bedrijfsbemiddeling kan helpen, in Nederland en internationaal. Patent verkopen; wij vinden de koper of de investeerder, No Cure No Pay

Meer informatie over patent verkopen aanbieden? Voor vragen of persoonlijk advies kunt u telefonisch contact met ons opnemen (Pleun Bakker: 088 0666167 ) of via mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl