Winkel

Onderneming gespecialiseerd in Nanotech (Patent)

Europa

5223 NANOTECH

Nieuwe onderneming opgezet door realistische wetenschappers is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Nanotech gebaseerde oplossingen voor toepassingen in de industrie, geneeskunde, land- en tuinbouw, et cetera.
Het bedrijf levert een halffabricaat en begeeft zich niet op de eindgebruikers markt.
De onderneming opereert als OEM-producent.
Dit betekent dat zij zal samenwerken met bedrijven die producten afnemen, vervolgens deze integreren in hun producten en het naar de markt brengen.
Uitgaande van hoge volumes en langdurige looptijden.
De onderneming is een engineering organisatie die haar IP/patenten gebruikt om applicaties te ontwerpen voor disposables, o.a. gebruikt bij gynaecologisch onderzoek.
De technologie maakt het o.a. mogelijk vroegtijdig virussen te detecteren zoals Adeno-virus en HPV-infecties in de baarmoederhals bij vrouwen. Een andere mogelijkheid is het detecteren van kankercellen in de baarmoeder. Of de detectie van bacteriën.
Een andere toepassing is de vervuilingsgraad in waterige oplossingen (bijv. melk) te monitoren.
Opdrachtgevers zijn in de ontwikkeling van de technologie vergevorderd en hebben een bescheiden investering in de vorm van een borg nodig om proof of concept te kunnen presenteren.
De mogelijkheden zijn onbeperkt. In bijdrage aan de techniek, in bijdrage aan de wereldgezondheid en –economie, en in geldstromen.
Vroege Fase Financiering (VFF) is een financieringsregeling aangeboden door het RVO Nederland. In het kader van de VFF is aan de onderneming t.b.v. de benodigde R&D een financiering van € 350.000  toegezegd, mits een financier hiervoor borg staat. Wordt de techniek naar de normen bewezen dan dient de borg te worden betaald. De techniek kan vervolgens wereldwijd in de markt worden gezet.
Dan is € 350.000 peanuts. Mislukt de R&D dan wordt de borg vrijgegeven, dus betaalt de borg niet.
Locatie: Europa, US, Canada.