Startup

Translator dark

Startup: presentatie & marketing

Startup; een nieuw plan, innovatief, duurzaam, veelbelovend...

Omdat een startup bijna altijd een erg hoog nieuwbaarheid gehalte heeft, is een heldere en overtuigende presentatie van de start up cruciaal. De presentatie kan bestaan uit een beschrijving en modellen, afbeeldingen en/of animaties. Een profesioneel businessplan is onontbeerlijk. In het businessplan moet helder en bondig worden beschreven wat de startup beoogt, wat er is, wat nog nodig is, wie wat wanneer uitvoert, de markt, kosten en baten, en zo meer, afhankelijk van de aard van de startup. Het moet vooral een realistisch verhaal zijn richting potentiele investeerders want:

Wishful thinking is killing.

Veel startende ondernemers zijn over-enthousiast ( op zich een prima eigenschap voor een starter...) als het over de toekomstige performance van hun startup gaat. De werking en de toepassing van het idee, of het product of de startende onderneming in de praktijk moeten immers nog blijken. Alle componenten moeten kloppen. Op de afbeelding is goed te zien dat de beer wel in de iglo past alleen de ingang is te klein... de verwachting van onze beer was groter dan de deur naar het verwachte succes... Met andere woorden; het concept van de startup moet in de praktijk toegepast kunnen worden, levensvatbaar en winstgevend zijn.

Proof of concept, proof of business.

Proof of concept is good, proof of business is even better.

Ijsbeer

Uw briljante idee moet door middel van een prototype dat het bewijs van de werking van de startup levert ondersteund te zijn. Erkenning van de werking en toepassing in de geldende regelgeving door erkende instituten strekt zeer tot aanbeveling. Ideaal richting de potentiele investeerder is als de uitvinding reeds door de markt is herkend en dat dit zich reeds manifesteert in de vorm van ( beginnende) omzet. De investeerder zal in het laatste geval eerder instappen.

Investeren in een Start-up

Aan onze startende ondernemer en aan de investeerder moet duidelijk zijn dat een start up vrijwel altijd hoog risicodragend is, zowel voor de ondernemer als voor de investeerder. Dat vergt een groot vertrouwen in het idee en de uitvinder/initiator. Aan u als de inventor, en aan BusinessPartners om namens u aan de investeerder een inspirerende presentatie ter hand te stellen. Een presentatie die leidt tot een positief vervolg voor u als inventor en voor de investeerder, namelijk investeren in de start up, en bouwen aan de realisatie ervan.

Wilt u hierover sparren?

Bel eens met Pleun Bakker, 088 0666167