Strategie Bedrijfsoverdracht

Translator dark

Strategie bedrijfsoverdracht

Strategie Bedrijfsoverdracht: wat is de meest efficiënte strategie bij de voorgenomen bedrijfsoverdracht?

Ook hier is geen standaard strategie te benoemen die voor alle ondernemingen optimaal is. De ideale strategie moet bepaald worden door een ervaren bedrijfsovername specialist die het te verkopen bedrijf heeft geanalyseerd en begrijpt. De bedrijfsadviseur zal de positie van het te verkopen bedrijf in de betreffende bedrijfstak moeten kennen. Hij moet aanvoelen waar de kandidaat kopers voor de onderneming gevonden kunnen worden; wordt het een strategische koper; een MBI kandidaat; een fusie misschien?

Strategie bedrijfsoverdracht: welke koers is de optimale?

Bij het bepalen van de beste strategie bij een voorgenomen bedrijfsoverdracht moeten we inschatten welke partij het meeste voor uw onderneming wil betalen. Is dat een collega concurrent ? Dat zou wel eens prima kunnen passen, want van een branchegenoot, of van een strategische koper kunnen we veronderstellen dat deze direct voordeel haalt uit de transactie. De strategische koper koopt immers uw klantenbestand en omzet. De strategische koper verwerft kundig personeel. De productie en/of logistiek worden in een klap efficiënter. Beide bedrijven hebben voor de bedrijfsoverdracht hun eigen accountant; nu is het er één; dat scheelt ook weer duizenden euroos. Uiteraard moeten uw onderneming en de branche zich wel lenen voor een bedrijfsoverdracht aan een strategische koper. Bent u "de vent in de tent", bent u de enige en onvervangbare kapitein die het schip veilig in de haven kan brengen? In dat geval is een strategische koper wellicht minder geïnteresseerd en zal de bedrijfsoverdracht aan een MBI kandidaat kunnen worden overgedragen. Een dergelijke partij zal meestal meer moeite hebben om de transactie gefinancierd te krijgen. We weten daar in vele gevallen desgewenst wel haalbare oplossingen voor te bedenken. Een andere mogelijkheid is het vinden van een ondernemende investeerder, die nieuw management introduceert. En dan is er nog de fusie... hierbij ontvangt u niet de hoofdsom in één keer, maar is het doel dat u profiteert van het 1+ 1 = meer principe. Het uitzetten van de strategie doen we in goed overleg met u. Hoe de bedrijfsoverdracht zich vervolgens ontwikkelt is niet te voorspellen...dat maakt het verkopen van je bedrijf tot een boeiend spel dat geconcentreerd gespeeld moet worden.

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling is het platform voor bedrijven te koop en te koop aangeboden, zie ook www.businesspartners.nl of bel ons 088 0666167