Diortho BV, orthopedische instrumenten

Domaine de Fleur, biologische wijnhandel
2 augustus 2017
v.d.-Weerd
Weerd vd, graveerindustrie
2 augustus 2017

Diortho BV, orthopedische instrumenten

 

Geachte heer Bakker, beste Pleun,

Op mijn eerste officiële werkdag bij Diortho keek ik nog even terug hoe de overname van DOI is verlopen.

Bij onze eerste ontmoeting in februari 2004 in Eindhoven had ik reeds het gevoel dat de transactie tot stand zou komen, niet wetende dat er enige tijd voor nodig zou zijn.

Dat het tot maart 2005 zou duren was toen niet te voorzien.

Het uiteindelijke resultaat in de vorm van Diortho BV en het realiseren van de ambitieuze plannen voor de toekomst in binnen- en buitenland is het belangrijkst.

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het geduld dat je steeds weer hebt opgebracht en de manier waarop je steeds weer naar oplossingen zocht om de Koopkit stand te laten komen. Ofschoon de familie Dingemanse je opdrachtgever heb je steeds de belangen van zowel verkopende partij als kopende partij voor ogen gehad.

Ik dank je voor je inzet.

Wellicht kan ik in de toekomst nog eens gebruik maken van je diensten.

 

Met vriendelijke groet, Diortho BV
Th.C.E.M. van Dun Directeur.

KvK nummer 08138613 – BTW nummer 8141.93.158. B.01 – Banknummer ABN Amro 41.80.70.172
IBAN nummer NL97ABNA0418070172 – BIC code ABNANL2A

Op alle transacties zijn de Algemene Leverings- en Betal:ngsvoorwaarden, gedeponeerd onder er. 17099926 bij de Kamer van Koophandel te Enschede van toepassing

1/1