Stamrecht bv: “Zeer grote tevredenheid”

Hospers, autoservice
3 augustus 2017
Jac Coolen Techniek: “dank aan zijn professionele kennis en inzet”
3 augustus 2017

Stamrecht bv: “Zeer grote tevredenheid”

“Wij hebben Business Partners leren kennen
als een professioneel bedrijf”

Hiermee verklaren wij,
dat Business Partners, gevestigd in Maastricht,
tot zeer grote tevredenheid de bemiddeling
in de verkoop van Venema Advies BV heeft verricht.

Wij danken Business Partners voor hun inzet
en wensen hun veel geluk en succes met verdere opdrachten.

R. Geraerts, Stamrecht bv