Vergoeding voor bedrijfsbemiddeling

Translator dark

Vergoeding voor bedrijfsbemiddeling

Vergoeding voor bedrijfsbemiddeling bij BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling.nl wordt naar rato van de omvang en de moeilijkheidsgraad van de aanvangswerkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsbemiddeling vastgesteld.

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling.nl werkt in de vervolgtrajecten in principe op No Cure No Pay basis in combinatie met wederzijds commitment tussen opdrachtgever en BusinessPartners.

Bij het aangaan van een samenwerking vragen we een redelijke vergoeding voor bedrijfsbemiddeling in verhouding met de eerste werkzaamheden. Hierbij kunt denken aan advies, waardebepaling, presentatie en advertising in de bedrijvenmarkt, business building, begeleiding bij patent registratie, mediation.

Naast een redelijke vergoeding voor bedrijfsbemiddeling in de opstart fase werkt Businesspartners vrijwel altijd op No Cure No Pay basis bij de verkoop of aankoop van een onderneming, bij een start-up, de vermarkting van patenten. Dit geldt ook bij zoekopdrachten, en bij investeringen en participatie.

Wij doen u graag een voorstel dat u zal bevallen.

De gewenste vergoeding voor bedrijfsbemiddeling bedrijfsanalyse is naast een commitment een bescheiden bijdrage in de eerste werkzaamheden en kosten. Denk aan ons back office, de tijd die gepaard gaat met kennis maken en kennis nemen en geven, het maken van een dossier, analyse, bedrijfswaardebepaling, anoniem profiel, presentatie en advertising in de markt, op internet en in de netwerken, gevolgd door geheimhoudingsverklaringen en kennismakingsgesprekken met kandidaten. Het werk dat aan deze werkzaamheden gepaard gaat wordt bepaald door complexiteit en omvang.

No Cure No Pay tarief

Na de voorbereidende werkzaamheden, waaronder meestal een waardebepaling en advertising, gaan we de volgende no cure no pay trajecten in: bedrijf verkopen, bedrijf kopen, startup, patent verkopen, bedrijfsinvestering, joint venture: deze trajecten doen we geheel No Cure No Pay. Dit betekent dat U alleen onze vooraf overeengekomen declaratie ontvangt bij een ondertekende transactie en u alleen betaalt over de daadwerkelijk ontvangen gelden vanwege de geslaagde deal.

Vanwege het No Cure No Pay beginsel kunt u er van overtuigd zijn dat we er voor de volle 100% voor gaan om snel en zorgvuldig resultaat voor u te realiseren! Dus geen uurtje factuurtje, en geen declaraties die vervelend zijn om te checken.

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling.nl is ondernemer voor ondernemers, voor het zelfde doel, namelijk een geslaagde deal!

Wij zetten onze jarenlange ervaring als ondernemer in het MKB onafhankelijk en dynamisch in, 100% in uw belang.

Wilt u meer weten over vergoeding voor bedrijfsbemiddeling? Belt u even met Pleun Bakker op 088 0666167 of mail mkb@bedrijfsbemiddeling.nl