Verkoopwaarde bedrijf

Verkoopwaarde bedrijf

Als u al lang ondernemer bent, dan komt ongetwijfeld het moment waarop u uw bedrijf wilt verkopen. Het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten houdt natuurlijk meer in dan gewoon niet meer komen opdagen: de verkoop van uw bedrijf is minstens even belangrijk. Enkel door uw onderneming aan de juiste partij te verkopen, tegen een volwaardige prijs, kunt u er het beste uit halen.

Maar ook bijvoorbeeld bij een investering of een conflict tussen aandeelhouders is het belangrijk de waarde van een bedrijf te bepalen, en daarvoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van verschillende methodes.

De waarde bepalen van uw onderneming bij verkoop

Wat is uw bedrijf waard? Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die u stelt als u uw onderneming wilt gaan verkopen. En het is ook een belangrijk vraag. Jammer genoeg is hij niet zo eenvoudig te beantwoorden, juist omdat er verschillende methodes zijn om de waarde te bepalen, die elk een andere uitkomst hebben.

Hoe dan ook is er een verschil tussen de waarde van een onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt. De waarde is de uitkomst van een bepaalde formule die gebruikt wordt om die waarde te bepalen. De prijs daarentegen is gewoon het bedrag dat de koper betaalt als uitkomst van de onderhandelingen. Beide zijn dus meestal iets helemaal anders in de praktijk.accounting

Verschillende waardebepalings methodes

Over het algemeen zijn er twee manieren om de waarde van een onderneming te bepalen:

  •  Methodes waarbij naar de historische cijfers gekeken wordt
  • Methodes die zich baseren op de toekomstige omzet
Beide benaderingen verdienen wat meer uitleg als u beter wilt begrijpen waar de waarde van uw bedrijf precies vandaan komt.

 

1. De bedrijfswaarde berekenen aan de hand van historische cijfers

In dit geval wordt gekeken naar het verleden, met als voordeel dat het snel een indicatie kan geven van hoeveel uw bedrijf waard is. Het nadeel hierbij is echter dat de toekomst, die toch wel van het grootste belang is voor de koper, buiten beschouwing wordt gelaten.

Vaak toegepaste benaderingen zijn:

  • 5 X de nettowinst
  • 0,75 tot 1,5 keer de jaaromzet

2. De bedrijfswaarde berekenen aan de hand van toekomstige omzet

Bij dergelijke benaderingen wordt de toekomst genomen als leidraad voor het bepalen van de waarde. Het verdienvermogen van uw bedrijf bepaalt hoeveel het waard is. Deze methode wordt ook wel de DFC (of discounted cashflow) methode genoemd.
Bij deze aanpak wordt gekeken naar kwalitatieve factoren die de uiteindelijke waarde beïnvloeden:
  • De afhankelijkheid van het management
  • De marktpositie van de onderneming
  • De spreiding van de ondernemersactiviteiten
  • De afhankelijkheid van de leveranciers en afnemers

De DFC- methode geeft dus niet enkel inzicht op de waarde van het bedrijf, maar toont ook aan hoe deze beïnvloed kan worden in de toekomst!