Waardebepaling bedrijf

Translator dark

Waardebepaling

De waardebepaling bedrijf geeft antwoord op de vraag: wat is de realistische waarde van mijn bedrijf in de MKB Bedrijvenmarkt als ik mijn bedrijf wil verkopen? Pas na een bevredigend antwoord op deze elementaire vraag kunt u de cruciale bslissing nemen: ga ik mijn bedrijf verkopen ? Of is het niet het ideale moment? We zijn 50 jaar ondernemer en we zijn 20 jaar actief als intermediair en bedrijfswaardeerder in de MKBedrijvenmarkt. We maken een glasheldere en actuele waardebepaling bedrijf dat wellicht te koop zal worden aangeboden.

bedrijfswaardering

De waardebepaling bedrijf die we uitgebreid met u bespreken geeft u een begrijpelijk beeld van de waarde van uw ondeneming. U ziet ook duidelijk het verband tussen de intrinsieke waarde van uw bedrijfsmiddelen, de interne verhoudingen, de genormaliseerde bedrijfskosten, de organisatie, trends, en de toekomst. BusinessPartners maakt een bedrijfswaardering die volledig aansluit bij de bedrijfsstrategie en die daarnaast ook een perspectief toont aan de kandidaat koper van uw bedrijf. Updates worden direct gemaakt als de nieuwe jaarstukken klaar zijn of wanneer belangrijke mutaties in het bedrijf plaatsvinden.

Heldere waardering voor uw onderneming

MKBedrijf brengt elke waardebepaling bedrijf via een aantal gevestigde methodieken helder in beeld. Hierbij behoort de door BusinessPartners gemodificeerde Rentabiliteitswaarde berekening ( gewogen en gemiddeld verleden (en toekomst) inclusief de economische waarde van de onderneming. We hanteren de Discounted Cash Flow methode ( 100% op basis van toekomstige verdisconteerde geldstromen, en diverse multiple methodes. Zelf zijn we voorstander van het door ons ontwikkelde model, de Fair Market Value. Het is een synthese van het terugverdienen van de koopsom in combinatie met de economische waarde van uw bedrijf.

Zo wordt vanuit verschillende invalshoeken tot een waardering van de waarde van uw bedrijf gekomen, op dat moment, en in verhouding tot de specifieke branche in de actuele MKBedrijvenmarkt.

Vrijblijvend sparren?

Wilt u op vrijblijvende basis sparren over de waardebepaling bedrijf, op de weg naar een mogelijke bedrijfsoverdracht?Belt u dan Pleun Bakker op 088 0666167, of mail hem direct op mkb@bedrijfsbemiddeling.nlKijk ook op www.businesspartners.nl